Menu Close

De kosten van de begrafenis

begrafenis

Geeft uw familie geld uit om de begrafenisonderneming of -afdeling voor een dag of een week uit te rusten en de stoffelijke resten te verwerken? Sommige diensten kunnen erg duur zijn. Als u bij het stoffelijk overschot van uw dierbare wilt zitten en u zich de dienst kunt veroorloven, moet u betalen. U kunt rouwbegeleiding of andere rouwondersteuning krijgen. Als het aan u ligt, kan de kring van uw verwezenlijking zich terugtrekken op het platteland, maar voor anderen moet een vakantie worden gevonden. De kosten van een begrafenis De kosten van een begrafenis zijn lager dan een begrafenis in een duur mortuarium. Dat komt omdat crematie of begraven in een mortuarium aanzienlijk meer zou kosten dan een begrafenis. Bij beide diensten wordt het lichaam weggebracht van het huis en ergens ver weg geplaatst. Het gaat gedurende enkele minuten vergezeld van de wens om gebalsemd te worden. Tijdens deze periode kan er een wake zijn. Daarnaast legt ieder een klein bedrag in. Er zal een begeleider aanwezig zijn op de begraafplaats, en er kan een afscheidsdienst zijn, wat de duurste optie is. Daarna volgt een begrafenisstoet, die ook duur is, maar rendabel, omdat de familie en vrienden op deze manier allemaal samen kunnen zijn bij het graf van de overledene. Meestal worden er maaltijden geserveerd, of andere betaalde voorstellingen van vermaak, feestelijke activiteiten, het tentoonstellen van stoffelijke resten en muziek of het zingen van hymnen – de prijzen kunnen sterk uiteenlopen. Het gemis brengt ernstige stress en verdriet met zich mee voor de familie. Carol Hobbs, voorzitter en CEO van Dream Global Centre for Suicide Prevention. Foto: Simon Letch

Er zijn nog andere kosten, afhankelijk van waar het lichaam werd gebracht. In Nieuw-Zeeland is het niet mogelijk dat crematie goedkoper is dan begrafenis, maar het kan wel goedkoper zijn of door de overheid worden gefinancierd. Wanneer crematie goedkoper blijkt te zijn, staat de wet ook toe dat de begrafenis wettelijk wordt gesubsidieerd zodat beide kunnen worden gedaan. Een begrafenisonderneming bij u in de buurt kan uw familie een kopie van de rekening van de kosten bezorgen. Die kosten De kosten van een begrafenis liggen meestal in de orde van $10.000 tot $15.000. Dit kan meer zijn als de ceremonie van bijzondere betekenis is. De kosten van een herdenkings- of herdenkingsdienst zijn gewoonlijk lager dan die van een openbare begrafenis. De kosten van een begrafenis lopen door met de kosten van het vrijgeven van het lichaam uit het mortuarium. Sommige gezondheidsautoriteiten bieden een verzekering voor begrafeniskosten aan. U moet er echter rekening mee houden dat sommige begrafenisdiensten door de particuliere sector worden verzorgd, zoals in de gespecialiseerde begrafenisondernemingen, biologische en conventionele winkels. Wees er dus op voorbereid, dat niet iedereen toegang heeft tot deze faciliteiten. Wat als de familie een particuliere begrafenis wenst? Als een begrafenis voor de familie van praktisch nut is en als er op dat moment een Uitvaart Blaricum beschikbaar is, dan is een begrafenis of herdenking meestal wel mogelijk. Zoek de feiten In 1999 hoefde niemand in Nieuw-Zeeland voor een begrafenis te betalen als de overledene en het stoffelijk overschot aan de familie werden teruggegeven in een bijzetting die geschikt was voor die rouwsituatie. De ICD-10 van 1991 en de herziene SOC van 1995 vermeldden enkele medische aandoeningen die een belemmering konden vormen voor de aanwezigheid van familie bij een begrafenis. De SOC staat mensen toe om begrafenisdiensten door een ander te laten financieren. Als u bijvoorbeeld zelf een uitvaartdienst niet kunt bijwonen, kunnen uw naaste vrienden en familie een bijdrage leveren. In het geval van een gezondheidsstelsel zou dit de particuliere verzekeraar of een andere organisatie kunnen zijn. Niemand die de familie steunt, zal een deel van de kosten zien. Hoewel begrafenissen in het verleden goedkoop waren en bescheiden gesponsord werden met hulp van ambtenaren en zelfs kerken (alleen op verzoek toegestaan), is de financiĆ«le situatie van een nieuwe begrafenis veranderd en moeten de kosten van een persoonlijke begrafenisurn nu ten minste gelijk zijn aan die van een begrafenisstoet van een kleine kerk in het stadscentrum, maar voordat voorzieningen zoals lijkwagens in aanmerking zijn genomen en in zwang zijn gekomen. Maar zelfs wanneer een begrafenis minder dan, zeg, $1.000 kost, kunnen de “goederen” die ermee gepaard gaan buitengewoon hoog zijn, met inbegrip van overheadkosten en kistwerk, de balsemingdiensten, en nog veel meer uitgaven die nodig zijn om de basisprincipes in begrafenisprocessen uiteindelijk effectief te maken.

Ik ben van mening dat niet iedereen die dat wil een begrafenis moet krijgen. Er kunnen gelegenheden en mensen in onze cultuur zijn waarvoor het beter is een kleine en eenvoudige dienst in een bescheiden uitvaartcentrum te organiseren – goedkope begrafenissen zijn in sommige gevallen zeer ontwrichtend voor een samenleving en een gemeenschap. De kracht van uitvaartdiensten om te bloeien moet niet worden overschat door mensen die er niet mee vertrouwd zijn. In Nieuw-Zeeland is het anno 2014 waarschijnlijker dat iemand minstens 950 dollar moet betalen voor een uitvaartdienst dan dat hij of zij het zich kan veroorloven.